Zde jste: Úvod » Aktuality » Od konce března otevřeny 3 výzvy pro žadatele

Od konce března otevřeny 3 výzvy pro žadatele

11.03.2019

Sociální a návazné služby, Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení, podpora pro zemědělce

  Místní akční skupina Krkonoše a možnosti čerpání regionálních dotací

Jste sociálně smýšlející instituce, která zajišťuje sociální služby v Krkonoších? Potřebujete finanční prostředky na výstavbu nocleháren, nízkoprahových center nebo terapeutické dílny? Hodil by se Vám automobil, který by zajistil sociální služby místním lidem i v nepřístupných horských oblastech? Pak neváhejte a využijte možnosti čerpání regionální dotace. MAS Krkonoše otevře na konci března 2. výzvu na Rozvoj sociálních služeb a umožní žadatelům pracujícím na území MAS Krkonoše čerpat regionální dotace na zlepšení podmínek pro kvalitní poskytování sociálních služeb. Jedná se např. o stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty            a zařízení pro krizovou pomoc. Celkové finanční alokace je 8 000 000,-Kč.

Od dubna se také otevře možnost čerpat dotace na Infrastrukturu vzdělávání a celoživotního učení. Mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy včetně domovů dětí a mládeže nebo vzdělávacích středisek si budou moci žádat na rekonstrukci a vybavení odborných učeben, na zajištění vnitřní konektivy škol a připojení k internetu nebo na koupi kompenzačních pomůcek. Mateřské školky v návaznosti na zvýšení kapacity školky si budou moci pořídit maringotky, rekonstruovat budovy a venkovní herní prvky nebo vybudovat parkovací místa. Podpora pro neformální a celoživotní učení bude zaměřena na stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory) za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. Celková alokace je přes 13 000 000,-Kč.

Žadatelé si budou moci žádat také v rámci Programu rozvoje venkova ve třech opatřeních: Investice do zemědělských podniků, Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a Diverzifikace zemědělství v celkové alokaci cca 12 000 000Kč.

 


Aktuality

Archiv aktualit