Zde jste: Úvod » Aktuality » Pozvánka na členskou schůzi 10.10.2018

Pozvánka na členskou schůzi 10.10.2018

19.09.2018

Dobrý den, rád bych Vás pozval na členskou schůzi MAS, která se uskuteční ve středu 10. 10. 2018 od 16:00 hodin. Místo konání bude v zasedací místnosti MÚ Vrchlabí – Zámek (1.patro). S pozdravem Ing. Aleš Maloch předseda MAS Krkonoše, z.s.

Pozvánka na členskou schůzi

Vážení členové MAS Krkonoše, dovolte mi pozvat Vás na členskou schůzi, která se bude konat

v zasedací místnosti MÚ Vrchlabí – Zámek (1. patro)

ve středu 10. 10. 2017 od 16:00 hod.

 

nebude-li přítomna nadpoloviční většina členů, předsedající zahájí o 30 minut později (v 16:30 hod.)

náhradní členskou schůzi se stejným programem.

 

Program:

·          Seznámení členů s aktuální situací MAS

·          Plán činnosti MAS v dalším období

Členové spolku se mohou při své osobní neúčasti na jednání Členské schůze nechat

zastupovat zmocněncem na základě udělené plné moci s podpisem zmocnitele. Nepřítomný

člen může zmocnit jiného člena spolku, který musí být zároveň ze stejné zájmové skupiny.

Jedna osoba může na základě plné moci zastupovat maximálně 4 členy spolku ze stejné

zájmové skupiny.

 

Je-li členem MAS právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala,

jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Oprávněnost k

zastupování člena na Členské schůzi doloží zástupce právnické osoby písemným pověřením

nebo jiným adekvátním způsobem (např. výpisem z obchodního rejstříku apod.).

 

Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Není-li

přítomna potřebná většina, předsedající zahájí o 30 minut později náhradní Členskou schůzi,

která je již usnášeníschopná v libovolném počtu členů.

 

Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

 

Prosíme o potvrzení účasti na e-mail info@mas-krkonose.cz do 3. 10. 2018.

 


Aktuality

Archiv aktualit