Zde jste: Úvod » Aktuality » Pozvánka na členskou schůzi 10.4.2018

Pozvánka na členskou schůzi 10.4.2018

27.03.2018

Vážení členové MAS Krkonoše, z.s. rád bych Vás pozval na členskou schůzi MAS, která se uskuteční v úterý 10. 4. 2018 od 15,30 hodin. Místo konání bude v zasedací místnosti MÚ Vrchlabí – Zámek (1. patro). S pozdravem Ing. Aleš Maloch předseda MAS Krkonoše, z.s.

 

Pozvánka na členskou schůzi


Vážení členové MAS Krkonoše, dovolte mi pozvat Vás na členskou schůzi, která se bude konat

v Malé zasedací místnosti MÚ Vrchlabí – Zámek (1. patro)

v úterý 10. 4. 2018 od 15:30 hod.

 nebude-li přítomna nadpoloviční většina členů, předsedající zahájí o 30 minut později (v 16:00 hod.) náhradní členskou schůzi se stejným programem.

 Program:

 

 

  • Zpráva o činnosti MAS
  • Schválení Finanční zprávy
  • Schválení Výroční zprávy
  • Zpráva Kontrolní komise
  • Schválení Preferenčních kritérií pro OP Program rozvoje venkova
  • Volba členů do Výběrové komise
  • Volba členů do Kontrolní komise – obec Lánov ukončuje svou působnost v komisi

 

 

Členové spolku se mohou při své osobní neúčasti na jednání Členské schůze nechat

zastupovat zmocněncem na základě udělené plné moci s podpisem zmocnitele. Nepřítomný člen může zmocnit jiného člena spolku, který musí být zároveň ze stejné zájmové skupiny. Jedna osoba může na základě plné moci zastupovat maximálně 4 členy spolku ze stejné zájmové skupiny.

 

Je-li členem MAS právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala,

jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Oprávněnost k

zastupování člena na Členské schůzi doloží zástupce právnické osoby písemným pověřením

nebo jiným adekvátním způsobem (např. výpisem z obchodního rejstříku apod.).

 

Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Není-li

přítomna potřebná většina, předsedající zahájí o 30 minut později náhradní Členskou schůzi,

která je již usnášeníschopná v libovolném počtu členů.

 

Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

 Prosíme o potvrzení účasti na e-mail info@mas-krkonose.cz do 30. 3. 2018.


Aktuality

Archiv aktualit