Zde jste: Úvod

O nás

loga-eu-mmr-02

Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (strategie CLLD) 

MAS Krkonoše, z.s. zajišťuje administraci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) na území MAS prostřednictvím projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Krkonoše.     

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0007605
V rámci projektu budou realizovány přípravné a podpůrné činnosti, provozní činnosti a animační činnosti spojené s naplňováním strategie CLLD na území MAS Krkonoše a animace škol a školských zařízení v OP VVV. 
Cílem  projektu je realizace strategie CLLD MAS Krkonoše, jejímž účelem je zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. 

Projekt „Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Krkonoše “, registrační č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0007605 je realizován díky finanční podpoře z EU.

 

 

strn_420

 

Co je MAS Krkonoše 

Místní akční skupina (MAS) Krkonoše je zapsaným spolkem, který vznikl jako občanské sdružení v září 2005 za účelem vytváření projektů, které jsou prospěšné celému regionu Krkonoš. Na těchto aktivitách se partnersky podílejí obce, podnikatelé i neziskové organizace. 

Členskou základnu MAS tvoří obce, svazky měst a obcí, správa národního parku, agrární komora, soukromí zemědělci a zemědělské podniky, firmy, živnostníci a neziskové organizace. 

V letech 2009 – 2014 realizovala Strategický plán LEADER s názvem Rozkvět Krakonošovy zahrady. Dlouhodobým projektem je udělování značky KRKONOŠE originální produkt® výrobkům z celého turistického regionu Krkonoše.  

Kde působíme

MAS Krkonoše sdružuje 26 obcí a měst na území Královéhradeckého kraje, okresu Trutnov, v rámci NUTS II Severovýchod. Území MAS se nachází v centrální části turistického regionu Krkonoše, kde se nachází nejvyšší vrcholky České republiky. Mezi významná centra oblasti patří města Vrchlabí, Hostinné, Pec pod Sněžkou, Špindlerův Mlýn a řada dalších měst a obcí. Území MAS zaujímá cca. 504,6 km², na kterém žije 39 483 obyvatel (údaj k 1.1.2015). 

 

Územní vymezení

Bernartice, Černý Důl, Dolní Branná, Dolní Dvůr, Dolní Kalná, Dolní Lánov, Horní Kalná, Horní Maršov, Hostinné, Janské Lázně, Klášterská Lhota, Královec, Kunčice nad Labem, Lampertice, Lánov, Malá Úpa, Mladé Buky, Pec pod Sněžkou, Prosečné, Rudník, Strážné, Svoboda nad Úpou, Špindlerův Mlýn, Vrchlabí, Zlatá Olešnice, Žacléř  

mapkamas_2010_420 

 

Zájmové skupiny

VEŘEJNÝ SEKTOR – Stát, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, orgány státní správy a právnické osoby, které jsou jimi zřízeny či vlastněny minimálně z 50% - pouze PO

NEZISKOVÝ SEKTOR – Zapsané spolky, zapsané ústavy, sociální družstva, obecně prospěšné společnosti, nadace nebo nadační fondy, církve, církevní právnické osoby, atp. – pouze PO

ZEMĚDĚLCI - Zemědělští podnikatelé, zastřešující zemědělské organizace - FO / PO

PODNIKATELÉ V CESTOVNÍM RUCHU – poskytovatelé ubytování, stravování (spojené s ubytováním), služeb cestovního ruchu, provozovatelé sportovních a rekreačních areálů, firmy provozující atrakce regionu (zážitky atp.), informační centra a poskytovatelé souvisejících služeb (lyžařské školy, půjčovny vybavení atp.) - FO / PO

DRŽITELÉ REGIONÁLNÍ ZNAČKY –  producenti a výrobci s přímým vztahem k regionální značce „KRKONOŠE originální produkt®“ - FO / PO

OSTATNÍ PODNIKATELÉ (fyzické osoby nezařazené do výše uvedených zájmových skupin (zemědělci, podnikatelé v cestovním ruchu, držitelé regionální značky) nebo provozující více činností stejnou měrou najednou) - FO / PO

FYZICKÉ OSOBY BEZ IČ – nepodnikající fyzické osoby, aktivní občané 

 

Historie

MAS Krkonoše vznikla původně pod názvem: „Sdružení pro krkonošské produkty“. Členská schůze však v říjnu 2006 odhlasovala změnu názvu na „Místní akční skupina Krkonoše, o.s.“. Důvodem bylo jasné odlišení činnosti MAS od projektu značení místních produktů (jedna z významných aktivit MAS). Od května 2015 je používán název Místní akční skupina Krkonoše, z. s.

 

 


Aktuality

Archiv aktualit